top of page

חידון אלוף השפה העברית

בשנת הלימודים תשע"ח הושם דגש רב במערכת החינוך באשדוד על טיפוח וקידום לימודי השפה בעיר. כחלק מתוכנית זו יזמנו את תחרות בחירת "אלוף השפה העברית" מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר. תהליך הבחירה התבצע לאחר למידה אינטנסיבית של 7 מנות למידה מעשירות וחידוני ביניים.

חידון הגמר המכובד התקיים בבית יד לבנים ולאחר סבבים של שאלות מאתגרות נבחר אלוף השפה העברית העירוני והוא אבישי לוי מביה"ס שז"ר.

בפינה זו נשמרו עבורכם חומרי הלמידה המעולים בהם תוכלו להשתמש להנאתכם ולהעמקת הידע.

bottom of page