top of page

חידון אלוף השפה העברית

"אלוף השפה העברית" הוא הנושא המרכזי אליו יחשפו כלל תלמידי בתי הספר היסודיים באשדוד בשנת הלימודים תשפ"ג במסגרת התכנית העירונית "רק מילה בעברית".

לאורך השנה יועלו לאתר ויועברו לרכזות השפה בבתי הספר חומרי למידה וחידונים (את חלקם ידרשו לפתור התלמידים בשיתוף ההורים) בנושא השפה העברית.
בסיומו של תהליך, יתקיים חידון גמר עירוני במסגרתו ידרשו לענות, התלמידים הנבחרים מכל בתי הספר, על שאלות מאתגרות ומעניינות בנושא השפה העברית, ובסיומו יבחר 
אלוף השפה העברית העירוני.

 

בהצלחה לכל התלמידים!

תערוכה דיגיטלית

תוצרי בתי הספר במסגרת פרוייקט AI

תערוכת מסכות תוצרי סדנת בינה מלאכותית

 
בחנו את עצמכם

הנושאים המרכזיים של חידון אלוף השפה העברית

AI

יוצרים תמונות עם בינה מלאכותית AI

wombo-logo.png
יוצרים תמונות.png

מצגת הסבר לרכזות

סרטון הדרכה לרכזות

מנות למידה

חומרי הלמידה לחידון העירוני

מנות למידה
מנת למידה שישית

מנת למידה שישית

שינויי אקלים

מנת למידה חמישית

מנת למידה חמישית

ניבים, פתגמים ומטבעות לשון

מנת למידה רביעית

מנת למידה רביעית

סופרים נכון

מנת למידה שלישית

מנת למידה שלישית

מילים נרדפות

מנת למידה שניה

מנת למידה שניה

כתיב זהה - משמעויות שונות

מנת למידה ראשונה

מנת למידה ראשונה

איות - רישום האותיות במדויק

bottom of page