top of page

מנות ללמידה

חומרי לימוד לחידון העירוני "אלוף השפה העברית"
במסגרת התכנית העירונית לעידוד הקריאה והעשרת השפה העברית

מילים נרדפות

מילים עם משמעות שקולה

ניבים ופתגמים

ניבים, פתגמים ומטבעות לשון

כתיב זהה

משמעויות זהות לכתיב זהה

סופרים נכון

אחת, שתיים, שלוש, ארבע...

איות

רישום האותיות במדוייק

bottom of page