top of page

סדנת סיפור ויצירה - מעשה בפקק

מטרת סדנא סיפור ויצירה היא להנחיל לילדים את האהבה לספרים, עידוד הקריאה בהם והעמקה במשמעויות הגלויות והנסתרות של הטקסט בדרך חוויתית, יצירתית ונעימה. הטקסט והפעילות לצדו מהווים אמצעי לפיתוח וקידום שיח רגשי, וערכי.

הפעילות בסדנה מתנהלת בדרך ייחודית, בקדמת הבמה ניצב סיפור נקי, פשוט ונעים. אחריו מתקיים דיון אודות ההתרחשות בסיפור וכאן ניתן מקום לתחושות  ולרגשות שהטקסט מעורר ולבסוף כסיכום מתקיימת פעילות יצירתית "דרך הידיים". התכנית בכללותה מציעה זמן איכות  מעניין ומהנה.

השנה נבחרו ספרים העוסקים בחשיבות המילה, משמעויותיה ותפקידיה השונים בהתאם לנושא השנתי של התוכנית העירונית "משחקי מילים".

bottom of page