top of page

זרקור על בית ספר

שבוע השפה העברית בבית ספר רננים

בבית ספר רננים פתחו את הבוקר עם קבוצת תלמידים שהיו ועד מגני הלשון העברית עם שלטים לדבר עברית וילד בדמות אליעזר בן יהודה. כל ילדי בית הספר קבלו מדבקה ובה כתוב: עברי, דבר עברית!
בכיתות נעשו פעילויות שונות: משחק זיכרון מילים נרדפות, מצגת על אליעזר בן יהודה והמילים שחידש והמציא, משחק אמת ושקר - חידון על העברית, משחק "קהוט" עם פלאפונים. במהלך שבוע השפה העברית ממשיכים עם שיעורים ופעילויות נוספות.

bottom of page