top of page

סדנת רובי הבוט לכיתות ה'-ו'

 

שנת הלימודים תשפ"ד

 

לתלמידים שלום

 

לרשותכם הפניה לתיקיית תכנים לסדנה

השתמשו בתיקייה בהתאם להנחיות המנחה

 

לרשותכם טופס עזר לבניית "לחישות" ולשאלת שאלות

הזדהו רק בשם פרטי ושם בית ספר

 
 

בהצלחה לכולם!

 

הנחיות לרכזים/ות

 
  • נוכחותכם נדרשת במהלך כל משך המפגש.

  • הכנסו לזום באמצעות עמדת מורה מחוברת לרמקולים ומקרן.

  • התחברו לצורך תקשורת מילולית עם המנחה גם באמצעות בטלפון הנייד שלכם. הטלפון ישמש כאמצעי נייד בכתה, להצגת מסכי תלמידים ושאלות תלמידים.
    כל תלמיד עם מחשב. התלמידים צופים בהקרנה מעמדת מורה ומקשיבים באמצעות הרמקולים.

  • התלמידים מתחברים לעמוד הסדנה באתר "רק מילה בעברית".

  • תנו הנחייה לתלמידים כיצד להגיע לעמוד הסדנה באתר:
    חפשו באינטרנט "רק מילה בעברית" ובעמוד הראשון ללחוץ על הקישור "סדנת רובי הבוט"

  • בעמוד שיפתח תמצאו את התכנים הדרושים ללמידה בסדנה.

 

המפגשים יתקיימו בימי ראשון בתאריכים:

4.2.2024

11.2.2024

18.2.2024

25.2.2024

קבוצה 12:00 - בין השעות  12:00-12:45

קבוצה 13:30 - בין השעות 13:30-14:15

הקישורים למפגשים יפורסמו בקבוצת הוואטסאפ של הסדנאות.

בהצלחה לכולם!

bottom of page