top of page

סדנת אמנות פלסטית

סדנאות האמנות הפלסטית מאפשרות לילדים חופש לחלום, לפנטז, ולחבר בין עולם הדמיון לבין מציאות עם הומור ויצירתיות.

השנה נחשפו הילדים במסגרת הסדנאות לספרי הפנטזיה, בהן הכירו את הדמויות/הסצנות מהסיפור ונתנו להם פרשנות חדשה ואישית דרך כנפי הדמיון, בהמצאת תמונות וסיפורים משל עצמם דרך האמנות הפלסטית.

התכנית פועלת במסגרת תכנית קר"ב למעורבות בחינוך.

תמונות תוצרי תלמידים

bottom of page