top of page

יוצרים ישראלים

הציר המרכזי של התכנית העירונית "רק מילה בעברית" בשנת הלימודים תשע"ט, סב סביב יוצרים ישראלים. בכל הפעילויות נגעו התלמידים ביצירותיהם של יוצרים שונים מתחומי האומנות השונים: סופרים, משוררים, מחזאים, שחקנים  מתחומי הקולנוע התיאטרון והזמר, ותיקים וצעירים.

העשרנו את עולמם של תלמידנו במנות למידה והעלינו חידות להורים ולתלמידים עליהם ענו במשותף.
ביום השיא לסיכום פעילות התכנית העירונית "רק מילה בעברית", התקיים חידון זוכה פרסים לקהל התלמידים בנושא "יוצרים ישראלים". בכל הסדנאות שבוצעו בבתי הספר התחברנו אל עולם היצירה הישראלי בסדנאות הכתיבה, התאטרון, הקולנוע, הדיבייט, אומנות פלסטית ועוד.

היוצרים נבחרו בהלימה לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובברכתן של מדריכות השפה ומפקחי משרד החינוך.

מידע ופעילות על יוצרים ישראליים

חיים נחמן ביאליק

ביאליק.png

לאה גולדברג

תמונה2.png

נעמי שמר

תמונה3.png

אורי אורבך

אורבך.png

גלילה רון פדר

גלילה רון פדר.jpg

אהוד מנור

תמונה4.png

דבורה עומר

עומר.png

אריק אינשטיין

תמונה5.png

אפריים סידון

אפריים.jpg

מרים ילן-שטקליס

מרים ילן.jpg
bottom of page