top of page

סדנת קולנוע

במסגרת מפגשי סדנת הקולנוע לומדים הילדים על "שפת הקולנוע", כיצד לדבר ולהשתמש בשפה הקולנועית, כיצד מצלמים וכותבים תסריט, ההבדלים בין ספרים לסרטים ועל חווית הקריאה לעומת חווית הצפייה.
השנה עסקה הסדנה בכתיבת תסריט ובצילום סרטונים על השפה העברית והסלנג.

הסדנא הועברה באמצעות תוכנית קר"ב וחברת אפיקי תקשורת.

סרטון תלמידי סדנת קולנוע תשע"ח - תוצר סיום שנה

מחווה לסרטי בורקס - תלמידי בית ספר רימונים

הסרטון הופק במסגרת סדנה שהתקיימה בשנת תשע"ט

"התעלומה" - סרטון של תלמידי בית ספר מוריה במסגרת סדנת הקולנוע

הסרטון הופק במסגרת סדנה שהתקיימה בשנת תשע"ט

bottom of page