top of page

זרקור על בית ספר

פרוייקטים בשפה בבית ספר אמירים

העשייה החינוכית בתחום השפה בבית ספר אמירים בסרטון קצר.

bottom of page