top of page

לוז שנתי

הכשרת רכזות שפה / עידוד קריאה לתכנית העירונית

"רק מילה בעברית"

20.12

מפגש זום לרכזות שפה/עידוד קריאה בנושא פדגוגיה חדשנית:

"יצירה ואוריינות לשונית אדם - בינה מלאכותית"

קישור להרשמה מקדימה למפגש הזום

28.12

מפגש זום לרכזות שפה/עידוד קריאה בנושא פדגוגיה חדשנית:

"יצירה ואוריינות לשונית אדם - בינה מלאכותית"

קישור להרשמה מקדימה למפגש הזום

28.12

תחרות הקורא הטוב

חצי גמר

13.02

הכשרת רכזות שפה / עידוד קריאה לתכנית העירונית

"רק מילה בעברית"

20.12

חידון "אלוף השפה העברית"

החידון העירוני יתקיים בבית יד לבנים ובו נציג מכל בית ספר

22.03

חידון ספרי מצעד הספרים

חידון פנימי

17.05

חידון ספרי מצעד הספרים

חידון עירוני

22.05

bottom of page