top of page

סדנת חושבים קומיקס

התוכנית "חושבים קומיקס" הינה תוכנית לפיתוח חשיבה והבעה באמצעות שפת הקומיקס.

הקומיקס כמתודה הינו כלי למידה אפקטיבי המהווה פלטפורמה לרכישת מיומנויות אישיות נרחבות ומגוונות דוגמת: פיתוח תהליכים קוגניטיביים, פיתוח מיומנויות של תקשורת מסוגים שונים, הבנה של תקשורת לא מילולית: מבע פנים, שפת גוף, אלמנטים תרבותיים ועוד. העבודה בתכנית ובסדנאות העירוניות מאפשרת לילדים לספר סיפור מנקודת מבטם האישית ובדרך חווייתית וזאת באמצעות טכניקות ציוריות פשוטות ונגישות (ללא צורך בידע מוקדם).
תוכנית העבודה כוללת את שפת הקומיקס המבוססת על הבעות פנים כדרך להבעת רגשות, בועות בקומיקס כדרך תקשורת והסימנים והסמלים הייחודיים של שפת הקומיקס. כמו גם, נלמדים נושאים מגוונים הקשורים לעולם הקומיקס הקלאסי וטכניקות עבודה כגון מבנה גוף וציור מגוון חיות באמצעות תבנית אחידה. במסגרת העבודה עם הקומיקס הילדים מתנסים בכתיבת סיפור וציורו בקומיקס ונחשפים לז'אנר הקלאסי של גיבורי העל.

דוגמאות לתוצרי סדנת קומיקס - תש"ף

הפרויקט המסכם יתחלק לשלושה סוגים שונים של תוצרים בקומיקס, כל בית ספר יעבוד על תוצר אחר כדי לגוון ולהעניק עומק ליכולות של הילדים בתערוכה:

תוצר 1: תלמידי הקבוצה יעבדו על פורמט בזוקה – יוגש על גבי שקית קומיקס
תחת הרעיון של "הרפתקאות בזוקה ג'ו וחבורתו באשדוד".
הילדים יקבלו כהשראה תמונות של לוקיישנים שונים ומזוהים עם העיר אשדוד ויצטרכו לספר סיפור שקרה לג'ו וחבורתו והתרחש בלוקיישן שבחרו. הסיפור יסופר ויצויר כמובן בהומור.
בחלק של "הידעת" הילדים יצטרכו לרשום מידע כלשהו הקשור לעיר וייחודי לה או שמדובר בפיסת מידע מעניינת שאנשים לא מכירים.
 
תוצר 2: תלמידי הקבוצה יעבדו על תוצר סיפור קומיקס המבוסס על משל
כתיבה וציור סיפור קומיקס המבוסס על המשל שיילמד. כל ילד יעבוד על ספרון משלו.
 
תוצר 3: תלמידי הקבוצה יעבדו על תוצר פאזל המבוסס על השיר "שווים" של עילי בוטנר
השיר יפורק לחלקים, כל ילד ייקח שורה שהוא הכי מתחבר אליה ויצייר אותה בקומיקס על גבי "פריים" של פאזל.

bottom of page