top of page

חידון עירוני על ספרי "מצעד הספרים"

"מצעד הספרים" היא תכנית ארצית של משרד החינוך. במסגרתה תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים נוספים, לפי בחירתם האישית. הם משתתפים בפעילויות סביב הקריאה, הנערכות ביוזמת צוותי מורים וספרנים בבתי-הספר ובוחרים בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.

דוגמאות לשאלות במסגרת החידון המקוון

הנסיכה וככר הלחם האמיתית – דן הופרט

הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית.jpg

מסורת היא באשדוד שהתחילה בשנת הלימודים תשע"א. מידי שנה מתקיים חידון עירוני מקוון על ספרי "מצעד הספרים".

מטרת החידון: להגביר בתלמידים את ההנעה לקריאת ספרים ואת ההנאה מהם, לחבב את המילה הכתובה וליצור מוטיבציה והתלהבות לקריאה נוספת, מעבר לנלמד בכיתה. אכן החידון  משמש כקטליזטור (זרז) למינוף ועידוד הקריאה. ומשנה לשנה  מתרבים בתי הספר המשתתפים בו.

החידון מתבצע מול מחשב ומשלב בתוכו שאלות רב ברירה המבוססות על ידע גלוי ושאלות המצריכות ידע ושימוש באמצעים ממוחשבים.

החידון מתקיים בו זמנית בכל בתיה"ס אשר נרשמו וקראו את ספרי המצעד. מיועד לתלמידי כתות ב'-ג'.

מדוע היה אביה של הנסיכה ג'בטה, המלך באגט השלישי, מעט זמן בבית?

א. כי הוא אהב לצאת לטיולים ארוכים בעולם.

ב. כי הוא היה צריך לדאוג לתושבי הממלכה, למזון, לבוש, בית ועבודה

ג. כי הוא לא אהב לטפל בג'בטה ביתו

ד. כי הוא הלך כל היום לסיבובי קניות בקניונים

איזה מבחן נתן המלך לביתו לעשות, כדי להוכיח לו שהיא מסוגלת לשלוט בממלכה ?

בכל קישור תמצאו תמונה, באמצעותה תשלימו את התשובה - בחרו את הסעיף הנכון

א. ביקש ממנה http://goo.gl/YR6qym במופע סיום השנה בביה"ס

ב. ביקש ממנה  http://goo.gl/IcR5Lo לפני כל התושבים בממלכה

ג. ביקש ממנש להביא לו את  http://goo.gl/6POv3g האמיתית

ד. ביקש ממנה שתקנה לו http://goo.gl/6wyjbU ותכין מרק

לאחר כמה זמן הייתה צריכה הנסיכה לחזור לביתה של המכשפה, כדי לבדוק אם החיטה צמחה?

לפניכם כמה רמזים חלק מהם תרגילי חשבון, פתרו אותם ובחרו את התשובה הנכונה

א. כעבור 2X7 (שנים כפול שבע) ימים

ב. כעבור 100+20  (מאה ועוד עשרים) ימים כשיגמרו גשמי החורף והאביב יגיע

ג. כעבור מס' הימים בשנה שלמה

ד. כעבור 60:2 (שישים לחלק לשתיים) ימים

החידון המקוון מתקיים השנה, תש"ף, במועדים אלו:

      חידון פנים בי"ס יתקיים ב- 23/4/20 כ"ט ניסן

חידון עירוני יתקיים ב- 30/4/20 ו' אייר

בתי הספר הזוכים בחידון המקוון העירוני על ספרי מצעד הספרים לשנת הלימודים תשע"ט הם:

מקום ראשון (ציון 100):

הרואה, צפרירים, גאולים, מוריה, אורות ושילה

מקום שני (ציון 98):

רתמים, שחר, שקד, הקריה, רננים, אריאל

מקום שלישי (ציון 96):

חזון יעקב

bottom of page